Холбооны эрх зүй

Эрх зүйн булан
Нэр Төрөл Хаанаас Дугаар Огноо
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дүрэм Тогтоол МҮЭ 2017-11-09
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны дүрэм Тогтоол МЭМАҮЭХ 2017-03-03
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны бодлогын баримт бичиг /2017-2020/ Тогтоол МЭМАҮЭХ 2017-03-03
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн ажилтан, сонгуультны ёс зүйн дүрэм Тогтоол МҮЭ 1905-07-10
Эмэгтэйчүүдийн хорооны ажиллах журам Тогтоол МЭМАҮЭХ 5 2020-01-30
Залуучуудын хорооны ажиллах журам Тогтоол МЭМАҮЭХ 5 2014-01-15
Анхан шатны үйлдвэрний эвлэлийн хорооны дэргэдэх хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам Тогтоол МЭМАҮЭХ 2019-03-15
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны архивын дүрэм, хадгалах баримт бичгийн жагсаалт Тогтоол МҮЭ 27 2013-12-25
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагуудад албан хэрэг хөтлөх заавар Тогтоол МҮЭ 27 2013-12-25
Анхан шатны ҮЭ-ийн хорооны архивт хадгалах баримт бичгийн жагсаалт Тогтоол МЭМАҮЭХ 6 2020-01-30
Анхан шатны ҮЭ-ийн хорооны тайлан сонгуулийн хурал зохион байгуулах зөвлөмж Тогтоол МЭМАҮЭХ 12 2020-01-30
Ажлын алба, сонгуультан, ахмадуудад олгох тэтгэмж, хөнгөлөлт урамшууллын журам Тогтоол МЭМАҮЭХ 8 2020-01-30
Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны шагналын тухай Тогтоол МҮЭ 29 2008-03-06
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны шагналын журам Тогтоол МЭМАҮЭХ 14 2020-01-30
Гишүүнчлэл нэмэгдүүлэхэд урамшуулал олгох журам Тогтоол МЭМАҮЭХ 9 2020-01-30
Оны шилдэг анхан шатны ҮЭ-ийн хороо, идэвхтэн сонгуультан, түншлэгчийг шалгаруулах журам Тогтоол МЭМАҮЭХ 11 2020-01-30
"Алтан чагнуур" шилдэг эмч шалгаруулах шагналын журам Тогтоол МЭМАҮЭХ 8 2011-02-23
"Алтан чагнуур" шилдэг эмч шалгаруулах шагналын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Тогтоол МЭМАҮЭХ 18 2020-01-30
Гишүүн байгууллагуудад хийлгэх зөвлөн туслах үзлэгийн удирдамж Тогтоол МЭМАҮЭХ 10 2020-01-30
Анхан шатны ҮЭ-ийн хорооны төсөв боловсруулах үлгэрчилсэн чиглэл Тогтоол МЭМАҮЭХ 7 2020-01-30