ТАНЫ ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ БИД ХАМГААЛНА
МЭМАҮЭХ-ны тэргүүлэгчдийн 2010 оны  12-р сарын 06–ны
өдрийн  43 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

МЭМАҮЭ-ҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛТАН, СОНГУУЛЬТАН,
ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГА, ДЭМЖИГЧДИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Зорилго: МҮЭ-үүдийн XVIII их хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж, МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны тэргүүлэгчдийн 2010 оны 08 дугаар сарын 19-ны өдрийн нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан 2010 оны ажлын төлөвлөгөөний 2.18 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх болон үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн ажилтан, идэвхтэн сонгуультан, дэмжигчдийн ҮЭ-ийн хөдөлгөөнд оролцох оролцоо, идэвхи санаачилгыг сайжруулах, ҮЭ-ийн мэдлэг эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх бие дааж ажиллах бололцоо, нөхцөлөөр хангах, тэдний ажлын үр дүнг тухайн цаг үед нь үнэлж дүгнэх, бие биенээ хүндэтгэх, нөхөрсөг харилцаа бий болгох, салбарын ҮЭ-ийн хороодын санхүүгийн чадавхийг сайжруулахад чиглэгдэнэ.

Оны шилдгүүдийг дараах номинациар шалгаруулна.

 1. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГА": Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодоос 3 хүртэл хороог шалгаруулна. Орон нутгийн ҮЭ-ийн хороодоос тодорхойлолтыг үндэслэн нэг хүртэл хороог шилдэгээр шалгаруулна.
 2. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ЗАЛУУ ЛИДЕР": МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, идэвхтэн сонгуультан 35 хүртэлх насны залуучуудаас 2 хүртэл хүнийг шалгаруулна.
 3. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ЭМЭГТЭЙ ЛИДЕР": МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, идэвхтэн сонгуультнуудаас 2 хүртэл хүнийг шалгаруулна
 4. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ АХМАД АЖИЛТАН": МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, идэвхтэн сонгуультнуудаас нэг хүнийг шалгаруулна.
 5. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ СОНГУУЛЬТАН(АЖИЛТАН)":МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, ҮЭ-ийн хорооны дарга, нягтлан бодогч, идэвхтэн сонгуультнуудаас 5 хүртэл хүнийг шалгаруулна.
 6. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ДЭМЖИГЧ": Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсад болон ҮЭ-ийн гишүүдийн нийгмийн асуудлыг шийдэх, ҮЭ-ийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийг дээшлүүлэх, түүний үйл ажиллагаанд дорвитой дэмжлэг, туслалцаа үзүүлдэг төрийн түшээ, гүйцэтгэх засаглалын ажилтан, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдагч, биенесмен, ажил төрлийн холбоотой ажилладаг төрийн бус байгууллагын ажилтан, гадаадын иргэдээс нэг хүнийг шалгаруулна

Оны шилдэг ажилтан, үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодод тавигдах шаардлага:

Дээрхи номинацид нэгээс доошгүй жил ажилласан ажлын үр дүнг нь тухайн байгууллагын хамт олон ҮЭ-ийн гишүүд хүлээн зөвшөөрсөн нэр хүндтэй, цаашид ажлын амжилтаа бататган ажиллах боломжтой ҮЭ-ийн хороо, хувь хүмүүсийг шалгаруулна.

МЭМАҮЭХ-ны хороод, түүний дарга, тэргүүлэгч, ажилтан нарыг нэр дэвшүүлж тухайн байгууллагын шийдвэр гаргах хурал, тэргүүлэгчдийн хурлаараа хэлэлцэн дээрх 6 номинаци тус бүрт нэг хүн, байгууллага, хамт олныг сонгон шалгаруулж, жил бүрийн 12 сарын 15-ны дотор салбарын ҮЭ-ийн холбооны ажлын албанд ирүүлж байна. Салбарын ҮЭ-ийн холбооны ажлын алба болон тэргүүлэгчид дээрх номинацуудад нэр дэвшүүлж болно.

Нэр дэвшигчдийн тодорхойлолтод анхаарах зүйл:

Нэр дэвшигчдийн товч намтар, ҮЭ-ийн ямар сонгууль хүлээсэн буюу ҮЭ-ийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж, сүүлийн нэг жилд бие даан хийсэн ажлын үр дүн, түунд хамрагдсан хүн, ямар ажлыг ямар түвшинд хүргэсэн, шинэлэг арга хэлбэрээр хамтарч зохион байгуулсан ажил тухайн хамт олны үнэлэлт зэргийг тодорхой тусгасан байна.

МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны гишүүн байгууллага (ҮЭ-ийн хороо)-ууд энэхүү тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу материалаа ирүүлнэ.

Нэр дэвшүүлэхдээ дараахь үзүүлэлтүүдийн үндэслэл болгоно.

 1. Тухайн түвшинд хамтын гэрээ хэлэлцээр хийсэн байдал, түүний хэрэгжилт, үр дүн
 2. Ажиллагчдын дотор гишүүдийн тооны эзлэх хувь, гишүүнчлэлийн эгнээ өсөлт
 3. Татвар хураалт, шимтгэл төлөлт, санхүүгийн чадавхийн байдал
 4. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн биелэлттэй холбогдуулан гишүүд, ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах талаар явуулсан тэмцлийн арга хэлбэр, үр дүн
 5. ҮЭ-ийн ажлын тухай мэдээлэл, сурталчилгаа
 6. ҮЭ-ийн байгууллагаас зохион байгуулсан шинэлэг хэлбэрийн ажил, үр дүн
 7. ҮЭ-ийн гишүүд, идэвхтний сургалт түүнд хамрагдсан хүмүүсийн нийт гишүүдэд эзлэх хувь, үрдүн
 8. Гишүүд, ажилтнуудад өгсөн хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ, барагдуулсан өргөдөл, гомдол, гаргасан шийдвэрийн биелэлт, үр дун
 9. ҮЭ-ийн цаг үеийн хийсэн ажлын мэдээлэл

Салбарын холбооны үйл ажиллагаа сургалт семинар, тэмцлийн арга хэмжээ, татвар төлөлт зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан шалгаруулна.

Олгох шагнал:

МЭМАҮЭХ-ны оны шилдэгээр шалгарсан хувь хүмүүст Батламж 50.0 мянган төгрөг, шилдэг гишүүн байгууллага (ҮЭ-ийн хороо), хамт олонд цом, Батламж 200.0 мянган төгрөг хүртэл хэмжээний мөнгөн шагналыг тус холбооноос олгоно. Тухайн жилийн ажлын үр дүнгээс нь хамааруулан гишүүн байгууллага (ҮЭ-ийн хороо)-уудыг байр эзлүүлэн шалгаруулж болно.

Шинэ жилийн баярын өмнө буюу 12 дугаар сарын 20-нд нэр дэвшигч, байгууллага, хамт олон хувь хүнийг оролцуулан шалгаруулж шагналыг МЭМАҮЭХ-ны шинэ жилийн баярын арга хэмжээний үеэр гардуулна.

Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороо оны шилдэг гишүүн байгууллагаар шалгарсан тохиолдолд ҮЭ-ийн хорооны дарга тухайн байгууллагад очсон шагналын 30 хувиар шагнагдана.

 
"Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээний ажилтны улсын IV зөвлөгөөн" амжилттай боллоо.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны үйлдвэрчний эвлэлийн холбооноос 2 жил тутамд зохион байгуулдаг “ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТНЫ УЛСЫН IV ЗӨВЛӨГӨӨН” 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр МҮЭ-ийн СТО-д амжилттай болж өндөрлөлөө. ...Дэлгэрэнгүй
Говьсүмбэр аймгийн үйлчилгээний ажилчдын зөвлөгөөн болж байна.
Зөвлөгөөнийг Аймгийн ҮЭ-ийн холбооны дарга Д.Гантөмөр нээж, аймгийн ИТХ-ын дарга Г.Батзам, ЗДТГ-ын дарга Д.Содном нар мэндчилгээ ...Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны бэлгийн дарамтыг бууруулах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооны дэргэдэх эмэгтэйчүүдийн хорооноос "Ажлын байрны бэлгийн дарамтыг бууруулах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, ҮЭ-ийн хороодын эмэгтэйчүүдийн хэсгийн ахлагч нарыг хамрууллаа. ...Дэлгэрэнгүй
Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч эуажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хуль эрх зүй-1" сэдвээр хийлээ.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос санхүүжүүлэн зохион байгуулж буй ээлжит сургалтыг Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч эуажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хуль эрх зүй-1" сэдвээр хийлээ. Сургалтыг МЭМАҮЭ-ийн холбооны дэд дарга Ч.Нарантуяа, МҮЭ-ийн холбооны хуульч М.Саранцацрал нар хичээл зааж оролцогчдын асуултанд хариулж, хэсгээр ажиллуулж тулгамдсан асуудлаа ярилцсан үр дүнтэй сургалт болсныг эмч ажилтнууд үнэлж байлаа. Сургалтын төгсгөлд 1 кредитийн гэрчилгээ олголоо. ...Дэлгэрэнгүй
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос санхүүжүүлэн зохион байгуулж буй ээлжит сургалтыг Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч эуажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хуль эрх зүй-1" сэдвээр хийлээ.
Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос санхүүжүүлэн зохион байгуулж буй ээлжит сургалтыг Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмч эуажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хуль эрх зүй-1" сэдвээр хийлээ. Сургалтыг МЭМАҮЭ-ийн холбооны дэд дарга Ч.Нарантуяа, МҮЭ-ийн холбооны хуульч М.Саранцацрал нар хичээл зааж оролцогчдын асуултанд хариулж, хэсгээр ажиллуулж тулгамдсан асуудлаа ярилцсан үр дүнтэй сургалт болсныг эмч ажилтнууд үнэлж байлаа. Сургалтын төгсгөлд 1 кредитийн гэрчилгээ олголоо. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэвэт сургалт зохион байгууллаа
МЭМАҮЭ-ийн холбооны дарга Б.Мягмар Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн ажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэвэт сургалт зохион байгуулж, нийт ажилтнууд болон АҮЭХ, АЭМГ-ын удирдлагуудтай уулзлаа. ...Дэлгэрэнгүй
УАШУТҮК-ийн корпорацийн эмнэлгийн эмч, ажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг зохион байгуулж хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэв.
УАШУТҮК-ийн корпорацийн эмнэлгийн эмч, ажилтнуудад "Хөдөлмөрийн харилцаа, хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг зохион байгуулж хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэв. ...Дэлгэрэнгүй
Щастины нэрэмжит Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн 150 эмч, ажилтнуудад МЭМАҮЭ-ийн холбооноос "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Сургалтаар "Хөдөлмөрийн тухай хуулийн товч ойлголт, хамтын гэрээ түүний үр дүн, ач холбогдол", Салбарын 2017-2018 оны хамт(тариф)-ын хэлэлцээр, түүний үр дүн болон салбарын ҮЭ-ийн холбооны бодлого, үйл ажиллагаа, цаашдын зорилтын талаар тус холбооны дарга Б.Мягмар, "Хөдөлмөрийн гэрээ, түүний тухай ойлголт, нийтлэг зөрчлүүд" сэдвээр дэд дарга Ч.Нарантуяа нар хичээл зааж, тэдний өмнө тулгамдаж буй асуудлаар дадлага хэлэлцүүлэг өрнүүлж, шийдвэрлэх гарцыг гаргахын зэрэгцээ хамтын гэрээнд зайлшгүй тусгах олон саналуудыг оролцогч нартай х...Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредиттэй сургалтыг Баянзүрх дүүргийн ЭМТ-ийн эмч, ажилтнуудад зохион байгууллаа.
"Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредиттэй сургалтыг Баянзүрх дүүргийн ЭМТ-ийн эмч, ажилтнуудад зохион байгууллаа. Сургалтанд 58 ажилчид оролцож өөрсдийн өмнө тулгамдсан асуудлаа тодорхойлон хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүллээ.  ...Дэлгэрэнгүй
ЭХЭМҮТ-ийн сувилагч нарт "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
ЭХЭМҮТ-ийн сувилагч нарт "Хөдөлмөрийн харилцаа хууль эрх зүй-1" сэдэвт 1 кредитийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. Монголын эрүүл мэндийн ажилтны ҮЭ-ийн холбооноос тус төвийн ҮЭ-ийн хорооны тэргүүлэгчидтэй хамтран энэхүү сургалтыг зохион байгуулж, нийт 75 хүнийг хамрууллаа. Идэвхтэй оролцсон гишүүддээ баярлалаа. ...Дэлгэрэнгүй
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Энэхүү вэб сайтыг ТАНЫ ГҮҮР ХХК-д бүтээв.