ТАНЫ ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХИЙГ БИД ХАМГААЛНА
МЭМАҮЭХ-ны тэргүүлэгчдийн 2010 оны  12-р сарын 06–ны
өдрийн  43 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

МЭМАҮЭ-ҮҮДИЙН ХОЛБООНЫ ОНЫ ШИЛДЭГ АЖИЛТАН, СОНГУУЛЬТАН,
ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГА, ДЭМЖИГЧДИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

Зорилго: МҮЭ-үүдийн XVIII их хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлж, МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны тэргүүлэгчдийн 2010 оны 08 дугаар сарын 19-ны өдрийн нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан 2010 оны ажлын төлөвлөгөөний 2.18 дугаар заалтыг хэрэгжүүлэх болон үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн ажилтан, идэвхтэн сонгуультан, дэмжигчдийн ҮЭ-ийн хөдөлгөөнд оролцох оролцоо, идэвхи санаачилгыг сайжруулах, ҮЭ-ийн мэдлэг эзэмшихэд нь дэмжлэг үзүүлэх бие дааж ажиллах бололцоо, нөхцөлөөр хангах, тэдний ажлын үр дүнг тухайн цаг үед нь үнэлж дүгнэх, бие биенээ хүндэтгэх, нөхөрсөг харилцаа бий болгох, салбарын ҮЭ-ийн хороодын санхүүгийн чадавхийг сайжруулахад чиглэгдэнэ.

Оны шилдгүүдийг дараах номинациар шалгаруулна.

 1. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГА": Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодоос 3 хүртэл хороог шалгаруулна. Орон нутгийн ҮЭ-ийн хороодоос тодорхойлолтыг үндэслэн нэг хүртэл хороог шилдэгээр шалгаруулна.
 2. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ЗАЛУУ ЛИДЕР": МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, идэвхтэн сонгуультан 35 хүртэлх насны залуучуудаас 2 хүртэл хүнийг шалгаруулна.
 3. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ЭМЭГТЭЙ ЛИДЕР": МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, идэвхтэн сонгуультнуудаас 2 хүртэл хүнийг шалгаруулна
 4. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ АХМАД АЖИЛТАН": МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, идэвхтэн сонгуультнуудаас нэг хүнийг шалгаруулна.
 5. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ СОНГУУЛЬТАН(АЖИЛТАН)":МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны ажилтан, ҮЭ-ийн хорооны дарга, нягтлан бодогч, идэвхтэн сонгуультнуудаас 5 хүртэл хүнийг шалгаруулна.
 6. МЭМАҮЭХ-ны оны "ШИЛДЭГ ДЭМЖИГЧ": Эрүүл мэндийн салбарын ажиллагсад болон ҮЭ-ийн гишүүдийн нийгмийн асуудлыг шийдэх, ҮЭ-ийн байгууллагын санхүүгийн чадавхийг дээшлүүлэх, түүний үйл ажиллагаанд дорвитой дэмжлэг, туслалцаа үзүүлдэг төрийн түшээ, гүйцэтгэх засаглалын ажилтан, аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдагч, биенесмен, ажил төрлийн холбоотой ажилладаг төрийн бус байгууллагын ажилтан, гадаадын иргэдээс нэг хүнийг шалгаруулна

Оны шилдэг ажилтан, үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороодод тавигдах шаардлага:

Дээрхи номинацид нэгээс доошгүй жил ажилласан ажлын үр дүнг нь тухайн байгууллагын хамт олон ҮЭ-ийн гишүүд хүлээн зөвшөөрсөн нэр хүндтэй, цаашид ажлын амжилтаа бататган ажиллах боломжтой ҮЭ-ийн хороо, хувь хүмүүсийг шалгаруулна.

МЭМАҮЭХ-ны хороод, түүний дарга, тэргүүлэгч, ажилтан нарыг нэр дэвшүүлж тухайн байгууллагын шийдвэр гаргах хурал, тэргүүлэгчдийн хурлаараа хэлэлцэн дээрх 6 номинаци тус бүрт нэг хүн, байгууллага, хамт олныг сонгон шалгаруулж, жил бүрийн 12 сарын 15-ны дотор салбарын ҮЭ-ийн холбооны ажлын албанд ирүүлж байна. Салбарын ҮЭ-ийн холбооны ажлын алба болон тэргүүлэгчид дээрх номинацуудад нэр дэвшүүлж болно.

Нэр дэвшигчдийн тодорхойлолтод анхаарах зүйл:

Нэр дэвшигчдийн товч намтар, ҮЭ-ийн ямар сонгууль хүлээсэн буюу ҮЭ-ийн байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжиж, сүүлийн нэг жилд бие даан хийсэн ажлын үр дүн, түунд хамрагдсан хүн, ямар ажлыг ямар түвшинд хүргэсэн, шинэлэг арга хэлбэрээр хамтарч зохион байгуулсан ажил тухайн хамт олны үнэлэлт зэргийг тодорхой тусгасан байна.

МЭМАҮЭ-үүдийн холбооны гишүүн байгууллага (ҮЭ-ийн хороо)-ууд энэхүү тогтоолын хоёрдугаар хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу материалаа ирүүлнэ.

Нэр дэвшүүлэхдээ дараахь үзүүлэлтүүдийн үндэслэл болгоно.

 1. Тухайн түвшинд хамтын гэрээ хэлэлцээр хийсэн байдал, түүний хэрэгжилт, үр дүн
 2. Ажиллагчдын дотор гишүүдийн тооны эзлэх хувь, гишүүнчлэлийн эгнээ өсөлт
 3. Татвар хураалт, шимтгэл төлөлт, санхүүгийн чадавхийн байдал
 4. Хамтын гэрээ, хэлэлцээрийн биелэлттэй холбогдуулан гишүүд, ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалах талаар явуулсан тэмцлийн арга хэлбэр, үр дүн
 5. ҮЭ-ийн ажлын тухай мэдээлэл, сурталчилгаа
 6. ҮЭ-ийн байгууллагаас зохион байгуулсан шинэлэг хэлбэрийн ажил, үр дүн
 7. ҮЭ-ийн гишүүд, идэвхтний сургалт түүнд хамрагдсан хүмүүсийн нийт гишүүдэд эзлэх хувь, үрдүн
 8. Гишүүд, ажилтнуудад өгсөн хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ, барагдуулсан өргөдөл, гомдол, гаргасан шийдвэрийн биелэлт, үр дун
 9. ҮЭ-ийн цаг үеийн хийсэн ажлын мэдээлэл

Салбарын холбооны үйл ажиллагаа сургалт семинар, тэмцлийн арга хэмжээ, татвар төлөлт зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзан шалгаруулна.

Олгох шагнал:

МЭМАҮЭХ-ны оны шилдэгээр шалгарсан хувь хүмүүст Батламж 50.0 мянган төгрөг, шилдэг гишүүн байгууллага (ҮЭ-ийн хороо), хамт олонд цом, Батламж 200.0 мянган төгрөг хүртэл хэмжээний мөнгөн шагналыг тус холбооноос олгоно. Тухайн жилийн ажлын үр дүнгээс нь хамааруулан гишүүн байгууллага (ҮЭ-ийн хороо)-уудыг байр эзлүүлэн шалгаруулж болно.

Шинэ жилийн баярын өмнө буюу 12 дугаар сарын 20-нд нэр дэвшигч, байгууллага, хамт олон хувь хүнийг оролцуулан шалгаруулж шагналыг МЭМАҮЭХ-ны шинэ жилийн баярын арга хэмжээний үеэр гардуулна.

Үндсэн нэгжийн ҮЭ-ийн хороо оны шилдэг гишүүн байгууллагаар шалгарсан тохиолдолд ҮЭ-ийн хорооны дарга тухайн байгууллагад очсон шагналын 30 хувиар шагнагдана.

 
МЭМАҮЭ-ийн холбооноос Цэргийн төв эмнэлгийн эмч, ажилтнуудад "Эрүүл мэндийн эрх зүй ба эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа
МЭМАҮЭ-ийн холбооноос Цэргийн төв эмнэлгийн эмч, ажилтнуудад "Эрүүл мэндийн эрх зүй ба эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй" сэдэвт 1 кредиттэй сургалтыг 2018 оны 10-р сарын 18-ны өдөр зохион байгууллаа. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАҮЭ-ийн холбоо, Булган аймгийн VЭ-ийн холбооны хамтарсан сургалт, уулзалтууд амжилттай боллоо
Булган аймагт "Хөгжлийн төлөө өв тэгш хүчирхэгжье" сэдэвт нэг өдрийн сургалтыг X/15-нд амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтаар "ҮЭ-ийн үндсэн мэдлэг" сэдвээр МҮЭХ-ны багш арга зүйч Ц.Гэнэндулам, “Бүтээмжийн хөдөлгөөн ба зохистой хөдөлмөр”, ...Дэлгэрэнгүй
Монголын эх баригчдын нийгэмлэгийн эх баригч нарын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа
Уулзалтанд С.Даваасүрэн, Д.Уламбаяр, Ц.Туяа (18 эх баригч) тэргүүтэй ЭХЭМҮТ, Өргөө, Хүрээ, Амгалан амаржих газар болон Баян-Өлгий аймгийн эх баригч нарын төлөөлөлтэй уулзаж, эх баригч нарын цалин хөлс, хөдөлмөрийн нөхцөл, нийгмийн баталгааны талаар ярилцаж, хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар боллоо. ...Дэлгэрэнгүй
МЭМАVЭ-ийм холбооны дарга Б.Мямар ХДХВ/ДОХ, сүрьеэгийн асуудлаар Глобаль бүсийн менежер Luca Occhini болон Монгол Улсыг хариуцсан менежер Allan Nfamba нарыг хүлээн авч уулзлаа.
МЭМАVЭ-ийм холбооны дарга Б.Мямар ХДХВ/ДОХ, сүрьеэгийн асуудлаар Глобаль бүсийн менежер Luca Occhini болон Монгол Улсыг хариуцсан менежер Allan Nfamba нарыг хүлээн авч уулзлаа.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн салбарын удирдлага, ҮЭ-ийн сонгуультнуудын хамтарсан уулзалт хэлэлцүүлгийг амжилттай зохион байгууллаа.
рүүл мэндийн салбарын ажилтны “Нийгмийн баталгаа ба эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт уулзалт, хэлэлцүүлгийг МЭМАҮЭ-ийн холбооноос санаачлан ЭМЯ, МЭМАҮЭХ хамтран зохион байгуулж байна.  ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн ажилтны "НИЙГМИЙН БАТАЛГАА БА ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ" уулзалт хэлэлцүүлэг
Эрүүл мэндийн ажилтны "НИЙГМИЙН БАТАЛГАА БА ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ" уулзалт хэлэлцүүлэг X/03-нд ЭМЯ-ны Б танхимд болно. Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтан болон ҮЭ-ийн хороодын дарга нар оролцоно уу. Холбоо барих утас 320549 ...Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын засгийн газрын тогтоол
Монгол улсын засгийн газрын тогтоол ...Дэлгэрэнгүй
Салбарын ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөл Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл, Төрийн нарийн бичгийн дарга Э.Содномжамц тэргүүтэй төлөөлөлтэй уулзалт хийлээ
Салбарын ҮЭ-ийн холбооны төлөөлөл Эрүүл мэндийн сайд Д.Сарангэрэл, Төрийн нарийн бичгийн дарга Э.Содномжамц тэргүүтэй төлөөлөлтэй уулзаж, ...Дэлгэрэнгүй
Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад зарласан " эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын ажил хаялт"-ыг түр зогсоолоо
Бүх шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудад зарласан " эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын ажил хаялт"-ыг түр зогсоолоо Монгол Улсын Засгийн газрын хуралдаанаар манай салбарын хэлэлцээрийн 4 бүлэг 26 заалт бүхий хэлэлцээрийн 24-ийг нь Хөдөлмөр,нийгмийн хамгааллын яам хуулийн дагуу албан ёсоор бүртгэж, 2 заалтыг дахин хэлэлцэж бүртгэх санал ирүүллээ. ...Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн салбарынхан 48 цагийн дараа тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй болно.
Эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд " Хөдөлмөрийн мөлжлөгийг халж, шударга үнэлэмжийг тогтоох"-ын төлөө 6 сарын турш эв нэгдлээ орон даяар илэрхийлж тэмцлээ.Үр дүн нь өнгөрөгч 5 дугаар сарын 29-ний өдөр " Эрүүл мэндийн салбарын 2017-2018 оны хамт( тариф)-ын нэмэлт хэлэлцээр"-ийг хуулийн хүрээнд хэлэлцэн зөвшилцөж байгуулсан ч Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр , хуулийн үндэслэлгүйгээр хойш тавьж хүнд суртал ...Дэлгэрэнгүй
Зохиогчийн эрх МЭМАҮЭ-ийн холбоонд харъяалагдана.
Энэхүү вэб сайтыг ТАНЫ ГҮҮР ХХК-д бүтээв.